Kapitat


Kapitat

Başçıklı.Yoğun bir şekilde toplanarak başak meydana getirmiş yapı.