Karbonhidrat


Karbonhidrat

1-Kimyasal bileşimi sadece karbon (C), oksijen (O), ve hidrojen (H) olan ve genellikle hidrojen atom sayısı oksijen atom sayısının iki misli olan şekerler, nişasta, selüloz gibi bileşiklerin genel adıdýr.
2-Birinci sırada enerji verici üçüncü sırada yapı maddesidir.Yapılarında sadece C, H, 0 elementleri bulunur.Çoğu şeker yapısında olduğu için bunlara şekerlerde (sakkaritler) denir. Karbonhidratlar denildiğinde tüm şekerli cisimler ile tüm nişastalı besinler akla gelmelidir.Her insanın çalışma özelliğine göre günlük enerji tüketimi farklıdır. İnsan enerji ihtiyacına göre karbonhidrat almalıdır. Enerji ihtiyacından fazla alınan karbonhidratlar yağa dönüşerek depolanır ve insanı şişmanlatır.
3- Karbonhidratlar kapsadıkları karbon sayısına göre gruplandırırlar.a) Monosakkaritler b) Disakkaritler c)Polisakkaritler.
Şekerler.Kimyasal bileşimi sadece karbon (C), oksijen (O), ve hidrojen (H) olan ve genellikle hidrojen atom sayısı oksijen atom sayısının iki misli olan şekerler, nişasta, selüloz gibi bileşiklerin genel adıdır.
Örnek cümle: Sütte bulunan laktoz şekeri karbonhidrata bir örnek olarak verilebilir.