Karina


Karina

Çıkıntı. Petal veya sepalin alt yada eksenden uzak yüzünde (abaksial) boydan boya bulunan çıkıntı.