Karyokinez


Karyokinez

Karyokinez

Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesidir. 4 safhada gerçekleşir.
Bunlar; a) Profaz b) Metafaz c) Anafaz d) Telofaz.
Çekirdek bölünmesidir.
Örneğin mitoz bölünmede çekirdeğin ikiye bölünmesidir.