Karyopsis


Karyopsis

Buğdaysı meyva, tohumsu meyva. Üst durumlu bir ovaryumdan gelişen ve tohum kabuğunun (testa) meyva kabuğundan (per-karp) ayrılmayacak bir şekilde birleştiği tek tohumlu açılmayan kuru bir meyva.