Kaudat


Kaudat

Kuyruksu yapı.Yaprak ucunda uzunca, yumuşak ve kuyruğa benzer bir yapının bulunması.