Kemosentetik Mikroorganizma


Kemosentetik Mikroorganizma

Kimyasal maddeci,kimyasal madde parçalayan.Yüksek bitkilerde metabolizma sonucu meydana gelen son ürünü kullanarak bazı elementlerin
doğadaki devirsel değişimlerini sağlayan mikroorganizmalar. Kemosentez yapan organizmalar. Organik bileşiklerin biyosentezini yapan organizmalar