Kenarlı Geçit


Kenarlı Geçit

Bazen çeperlerin fazla kalınlaşması sonucu iki komşu hücre arasındaki ilişki sınırlanmış olur. Komşu hücreler arasındaki
ilişkiyi sağlamak amacıyla çeperde yer yer kalınlaşmış bölgeler kalır. Bu bölgelere geçit denir. Eğer çeperde geçit açıklığını
daraltacak biçimde huni şeklinde çıkıntı meydana gelmişse bu çıkıntıya geçit kenarı böyle geçitlere de kenarlı geçit denir.
İletim dokularındaki geçitler kenarlı geçitlerdir.Su ve mineral madde taşırlar.
Örneğin kurak bölgedeki suyun kaybını önlemek için geçitler oluşması.