Kimera


Kimera

İkizsi yapı Vücudunda aynı ya da farklı türlerin zigotundan türeyen hücre populasyonuna sahip olan bireydir.
Doğal olarak ikizlerde görülebilir ya da yapay olarak oluşturulur.