Kimoz


Kimoz

Kimoz

Talkımsı, talkımlı. Çiçek sapın ucundadır. Talkımsı çiçek kümeleri ana sapın dallanma durumuna göre isimlendirilir.
Yalın talkım (monokasyum), çatallı talkım (dikasyum), çok çatallı talkım (pleiokazyum) gibi.