Kirby Bauer Testi


Kirby Bauer Testi

Disk difüzyon testi. Kimyasal ilaçlarla yapılan tedavilere mikropların duyarlılığını tayin etmek için kullanılan bir agar difüzyon testi.