Klayn


Klayn

Değişme ,meyilli olma.Yayılma alanın bir ucundan ötekine yapı ya da işlev bakımından sürekli değişkenlik serisi.