Kleidoik Yumurta


Kleidoik Yumurta

İlkel yumurtadır.Embriyosu bir larval evreden geçmeden doğrudan doğruya minyatür bir ergine dönüşen sürüngen,kuş ve ilkel memeli hayvan yumurtasıdır.