Koagulaz


Koagulaz

Koagulaz

Plazma pıhtılaştırma enzimi.Patojen stafilokoklar tarafından salgılanan ve kanda fibrinojenden fibrin oluşturarak insan ve çeşitli hayvan plazmalarını pıhtılaştıran bir enzim.