Kolumna


Kolumna

Sütunsu yapı.Sütuna benzer yapı. Erkek organ filamentlerinin veya erkek ve dişi organların birleşmesinden meydana gelmiş yapıdır.
Malvaceae familyasında tipik olarak görülmektedir,