Kolineerik


Kolineerik

Aminoasit haberleşme.RNA’nın nükleotid kodonlarının linear dizilimiyle, polipeptitte bu dizilişle kodlanan amino asitlerin lineer sıralanışı arasındaki haberleşme.