Kolonizasyon


Kolonizasyon

Küçük canlı çoğalması.Konakçı dokusuna ya da diğer yüzeylere tutunduktan sonra mikroorganizmanın çoğalması.