Koleosistokinin


Koleosistokinin

Kolesistokinin

Karaciğer uyaran hormon. İnce bağırsaktan salgılanan ve karaciğeri uyaran hormon.