Kommunite


Kommunite

Kommunite

Türler topluluğudur.yaşam birlikteliği.Habitat denen küçük ya da büyük bir alanda yaşayan populasyonlar topluluğudur.
Kommüniteyi oluşturan canlılar çeşitli şekilde birbirini karşılıklı olarak etkiler.
Örneğin ormanda yaşayan fil sürüleridir.