Kommensal


Kommensal

Kommensal

Verimli, +,0 yaşam.Birlikte yaşayan iki canlı türünden birinin fayda sağladığı, diğerinin ise hiçbir şekilde etkilenmediği ortak yaşam biçimi.