Konjugasyon


Konjugasyon

1-Birleşme faaliyetidir. İki hücrenin geçici olarak birleşmesi sırasında
nükleer maddenin karşılıklı olarak değiştirilmesidir.
2-Protozoa’lardan birçok Silatlar’da ve bakterilerde görülür.
3-Bakteri ve bazı tek hücrelilerde karşılıklı DNA değişimi ile gerçekleşen gen değişim mekanizmalarından birtanesidir.
4-İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleridir.
Örneğin E.coli bakterisi