Korpus allatum


Korpus Allatum

Gençlik hormon merkezi.Böceklerde beynin hemen gerisinde bulunan iç salgı bezidir.Jüvenil hormonu salgılar.
Örneğin sinek, arı, örümcek gibi hayvanlarda bulunur.