Kserofit


Kserofit

Kurakçıl bitkilerdir. Çok az su içeren topraklarda yaşamaya uyum gösteren yukka ve kaktüs gibi bitkilerdir.
Örneğin kaktüs bitkisi.