Ksilem


Ksilem

Odun borularıdır.Bitkilerde su ve suda çözünen tuzları ileten doku.odun doku.Trake ve trakeidlerden oluşur. Aynı zamanda bitkiye mekanik destek sağlar.