Laktik Asit Fermantasyonu


Laktik Asit Fermantasyonu

Laktoz parçalama.Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin (laktoz, glikoz vd.) laktik asit yada laktik asit yanında karbon dioksit, etanol ve asetik asit oluşturmaları.