LaminaLamina

Yaprak ayası. Yaprağın yassı ve genişlemiş bölümü. Tek yada çok parçalı oluşuna göre yalın ve bileşik yaprak olarak adlandı-landırılırlar.