Laury Sulfat


Laury Sulfat

 Koliform bakteri besiyeri.Koliform grup bakterilerin EMS yöntemi ile sayılması için kullanılan bir besiyeri.