Lizogenik Bagisiklik


Lizogenik Bagisiklik

Yiyici engelleme.Bir profajın, aynı bakteride bir başka fajın yerleşmesini önleme yeteneği.