Lokolisid Kapsula


Lokolisid Kapsula

 Sırt Yarığı; Karpeller sırt tarafından yarılarak açılırlar.