Lokulus


Lokulus

 Ovaryum gözü. Ovaryum içindeki boşluklardan her biri.