Lusiferin


Lusiferin

 
 Işık taşıyan,ışık verendir. Biyoluminens yapabilen bazı organizmalarda bulunan ve lusiferaz enzimiyle etkilendiğinde ışık veren bir maddedir.
Örneğin ateş böceğinde bulunan bir maddedir.