Marsupialia


Marsupalia

Marsupalia

Keselilerdir. Memelilerin Metateria alt sınıfıdır. Karın bölgesinde bulunan bir kese ile tanınırlar. Çok erken doğan yavrular bir süre bu kesede taşınır. Örneğin kangurularda görülür.