Meduz


Meduz

Deniz anasıdır. Bazı sölenterlerin hayat devrelerinde serbest yüzen, şemsiye şeklinde bir formdur.
Örneğin denizde yüzüldüğünde medüz vücudumuza çarparak yakıcı bir etki yaratır.