Megaspor


Megaspor

Megaspor

1-Makrosporangiyumlarda meydana gelen büyük ve dişi olarak kabul edilen sporlardır. Makrospordur.
2-Megasporangiumda oluşan büyük spor. Gelişerek megegametofiti oluşturur.
3-Bazı deniz bitkilerinin üreme bölgelerinde meydana gelen, büyük sporlara verilen genel ad. Sporangiyum
Büyük tohum.Büyük spor.
.