Metafaz


Metafaz

Orta toplanma fazıdır.Mitoz bölünmede kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi görüldüğü, profazı izleyen evredir.