Metamorfoz


Metamorfoz

Başkalaşım,başkalaşmadır.Bir gelişme evresinden diğerine ani geçiştir.
Örneğin, bir larvanın ergine geçişidir.
Örneğin tırtılın larva halinden kelebeğe dönüşmesi.