Metanefridium


Metanefridium

Boşaltım tüpçükleri.Sölom boşluğuna açılan boşaltım tüpçükleri.