Mezoglea


Mezoglea

 Orta tabaka sıvısıdır.Sölenterlerde ektoderm ile endoderm arasında bulunan jelatinimsi matrikstir.