Mikroorganizma


Mikroorganizma

 Küçük canlılardır.Bakteri, fungi, protozoa ve mikroskobik algleri içeren, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan yaşayan canlılardır.
Virüsler de bu gruba dahil edilmiştir.