Mikrobiyota


Mikrobiyota

 Mikroskobik organizmalar popülasyonu. Herhangi bir ekolojik sistem, habitat, özellikle toprak vb. bakteriler, tek hücreli algler, fungi, protozoonlar gibi