Mikroklima


Mikroklima

Küçük alan iklimi.Belli bir küçük habitat ya da alandaki iklim.