Mikron(µ)


Mikron(µ)

Metrik ölçü birimi.Metrik sistemde bir ölçü birimidir. Bir milimetrenin binde biridir.
Örnek:program kasa ve banka ekstrelerinde kaydetme sırası yerine aynı günkü girişleri önce, sonra alt alta yazarak döküyor.