Minimum Letal Doz


Minimum Letal Doz


Minimum öldürücü doz.İlacın patojeni öldüren en düşük konsantrasyonudur. İlacın sidal etkisini gösterir.