Monopodial


Monopodial

 Ana eksenli dallanma.Ana bir eksenin baskın olduğu dallanma şekli.