Mutualizm


Mutualizm

1-Bir ya da daha fazla mikroorganizmanın her biri yarar görecek şekilde ortak yaşaması. Örneğin liken oluşumudur.
2-Ayrı ayrı yaşayamayan, beraber olmaktan yararlanan farklı türden iki organizmanın oluşturduğu birliktir.
3-İki canlının birbirlerinden faydalanarak birlikte yaşamalarıdır.
4-Mutual Yaşam ; Örneğin bir mantar ve alg bir araya gelir likeni oluşturur. Mantar kök ile suyu alır, alg ise fotosentez yaparak birlikte mutual bir yaşam oluşturmuşlardır. Yani her iki canlıda ortak yaşamda birbirinden yararlanmaktadırlar.
Karşılıklı yararlılıktır.
Örnek: bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler.