Nanometre


Nanometre

 Milimetrenin milyonda biri veya 1 metrenin milyarda biri. nm kısaltması ile gösterilir.