Nekroz


Nekroz

 Doku ölümü. Hücrelerin ve dokuların ölmesi durumu.