NoronNoron


Noron

Noron


Noron

Sinir hücresi.Kolleteral ve terminal uzantılarıyla birlikte bir sinir hücresidir. Sinir sisteminin yapısal birimi.