Nukleotid


Nukleotid

Yönetici molekül yapı birimi, yönetiyapı birimi.Bir fosfat grubu,bir beş karbonlu şeker(riboz-deoksiriboz) ve bir azotlu bazdan(pürin- pirimidin) oluşan bir molekül.
Nükleaz enzimi yardımıyla nükleik asitlerin ayrıştığı bir alt birim.
örnek: DNA nın yapısını oluşturması yada deoksiriboz şekeri.