Nukleus


Nukleus

Nukleus

Nukleus

Çekirdekçik.küçük çekirdek, özcükHücre nukleusu içinde bulunan küre şeklinde yapıdır.
Ribonukleik asit bakımından zengin olup ribozomların sentezlendiği yerler olarak bilinirler.